اخبار

موفقیت هسته فناور الکترونوین مستقر در مرکز رشد واحد دماوند در جشنواره ایده و استارت آپ ستاد توسعه فناوری آب

طرح هسته فناور الکترونوین مستقر در مرکز رشد واحد دماوند در زمره ایده های برتر جشنواره ایده و استارت آپ ستاد توسعه فناوری آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار گرفت.

ادامه مطلب